Půjčovna obytných vozů Karlovy Vary

Podmínky nájmu obytného vozu

Pro pronájem obytného vozidla Fiat Ducato stanovíme tyto všeobecné obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku:

 • nájemce musí být je držitelem platného řidičského průkazu skupiny B
 • minimální věk nájemce je 23 let a musí mít praxi v řízení alespoň 3 roky
 • nájemce souhlasí s tím, aby si pronajímatel ponechal kopii nájemcova dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a řidičského průkazu
 • vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 20% minimálně 20.000,-Kč za každou škodní událost
 • minimální doba pronájmu je 3 dny ve vedlejší sezoně, v hlavní sezoně (od 16.6 do 15.9) je minimální doba pronájmu 7 dní
 • při pronájmu na sedm dnů a delším se neplatí žádný další poplatek, při pronájmu kratším se účtuje jednorázový servisní poplatek 1500,- Kč (včetně DPH), který obsahuje 1x plnou propan-butanovou lahev, chemii do WC, zaškolení, předání a kontrolu technického stavu vozu a administrativu
 • vůz je předáván umytý a vyčištěný a v tomto stavu je povinen jej nájemce vrátit; (u exteriéru vozu se přihlíží k aktuálnímu počasí), v případě neodstranitelného znečištění či poškození hradí nájemce plnou cenu poškozeného dílu;
 • vůz nájemce vrací s vyprázdněnou a vymytou odpadní kazetou WC a s vypuštěnou odpadní nádrží a také s plnou nádrží pohonných hmot;
 • po písemném /mailovém/potvrzení rezervace je nájemce povinen do 3 pracovních dnů uhradit zálohu ve výši 30% z celkové částky sjednaného nájemného (v hotovosti nebo bankovním převodem), zbývající část ve výši 70% z celkové částky sjednaného nájemného je splatná nejpozději 30 dnů přede dnem předání vozidla;
 • v případě, kdy bude rezervace učiněna v době 30 a méně dnů přede dnem předání vozidla, je nájemce povinen uhradit celou částku nájemného, a to do 3 dní od potvrzení rezervace;
 • okamžikem uhrazení zálohy nebo celého nájemného vzniká mezi nájemce a pronajímatelem smlouva o nájmu obytného vozidla, jejíž obsah je uveden zde. Nájemce je povinen při převzetí vozidla potvrdit obsah této nájemní smlouvy svým podpisem na její listinné podobě, jinak je pronajímatel oprávněn odmítnout mu vozidlo předat.
 • nejpozději v den začátku nájmu skládá nájemce vratnou kauci 25 000,- Kč na případné pokrytí škod, které nejsou kryté z havarijního pojištění (spoluúčast, neodstranitelné znečištění, zničení interiéru aj.)
 • Při převzetí a vracení vozu, je třeba počítat s cca 30-60 min. na zaškolení, kontrolu vozu a administrativu
 • nájemce je oprávněn zrušit nájemní smlouvu před započetím doby nájmu jednostranným oznámením doručeným pronajímateli s tím, že je povinen uhradit pronajímateli odstupné (dále jen storno poplatek) ve výši:
  • 30 % z celkového nájemného v případě zrušení smlouvy 30 a více dní před sjednaným dnem začátku nájmu
  • 50 % z celkového nájemného v případě zrušení smlouvy 29 až 10 dní před sjednaným dnem začátku nájmu
  • 100 % celkového nájemného v případě zrušení smlouvy nájemcem 9 a méně dní před sjednaným dnem začátku nájmu;
 • V případě že se pronajímateli podaří pronajmout vozidlo na celý nájemcem zrušený termín, povinnost nájemce hradit storno poplatek zaniká.

Zpět na titulní stránku

Kontakt

David Škultéty

Sedlecká 72, Sedlec
360 10 Karlovy Vary

Tel.:+420 353 568 674
Mob:+420 602 506 251
Fax:+420 353 568 674

Půjčovna obytných vozů Karlovy Vary

Půjčovna obytných vozů Karlovy Vary